ஜ♥مــ ـورچـ ـه♥ஜ - اینمـــ برایــــ یکیـــ ک می دونمـــ ...

ஜ♥مــ ـورچـ ـه♥ஜ

http://girl1379.blogfa.com

تنهایی یعنی:
بدونی که وقتی دستشویی هستی، کسی منتظر بیرون اومدنت نیس :|

جمعه 25 مرداد1392 | 12:34 بعد از ظهر | شکیبـــــــ♥ـــــا |
Shik Them