ஜ♥مورچه♥ஜ - اینمـــ برایــــ یکیـــ ک می دونمـــ ...
ஜ♥مورچه♥ஜ

خآص فقط خدآآآآآس:))))))))))http://girl1379.blogfa.com

تنهایی یعنی:
بدونی که وقتی دستشویی هستی، کسی منتظر بیرون اومدنت نیس :|

L-i-n-k-sD-a-i-l-y

Щ-Ē-Ŀ-Ċ-Ō-M-Ē

Email ● Profile ●
بعضی وقتا آدما تو 20 سالگی میمیرن...ولی تو 70 سالگی دفنشون میکنن! :(


من ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﺍﺭﻩ بهم ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ ﻭ میدونم ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻃﺮﻑ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﮐﻪ میدونم دﺍﺭﻩ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ ..!|:خیلی مواظب باش!
اگه باشنیدن صداش دلت لرزید...
اگه بابدی هاش فرار نکردی موندی...
کارت تمومه!اون شده همه زندگیت!


به بعضیام باس گفت:ببخشید که غلط کردی!


هیچوقت خود واقعیتونو نشون ندید!
بذارید انتظار آدما از شما همونقدر کم بمونه...


کاش میشد تو دنیای واقعیم بعضیاروبلاک کرد!:(((


میگی دوسم داری؟!باشه بهش میگم!

❂✘یــــه وقــتایـــے
ﯾﻬـــﻮ ﺗﺼﻤﯿـــــــﻢ ﻣﯿﮕـــــﯿﺮﯼ ﻋــــــﻮﺽ ﺷــــے !!!
ﭘــﺴــﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻨــﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿـــﺰﺍﺭﯼ!
ﻧﺸــــــــــﻮﻥ ﻣﯿــــــــﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﯾﻨـــــﺪﻩ
ﺍﻣﯿــﺪﻭﺍﺭﯼ!
ﺁﻫﻨـــﮓ ﺷــــﺎﺩ ﭘﻠــے ﻣﯿﮑﻨـــے!
میـــری آرایشگـــــاه ...
ﺑـــﻪ ﺭﻭﺯ ﻟﺒــــﺎﺱ ﻣﯿﭙــﻮﺷــــــﯽ !
ﺑــﺎ ﺩﻭﺳـــــــــﺘﺎﺕ ﺑﯿــﺮﻭﻥ ﻣﯿــــــﺮﯼ!
ﺷﯿﻄـــــﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨـــــے!
ﯾــﻪ ﻣــﺪّﺕ ﺍﺩﺍﻣــــﻪ ﻣﯿـــــــﺪﯼ!!!
ﻭﻟـــــــــــــــــــﯽ ....هـــه
ﺧﯿﻠــے ﺯﻭﺩ ﮐــــــﻢ ﻣﯿــــــﺎﺭﯼ!
ﺩﻭﺑـــﺎﺭﻩ ﺁﻟﺒــﻮﻡُ ﺁﻫﻨــﮕﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﮕـــﯿﺘﻮ ﭘﻠـــے
ﻣﯿﮑﻨــے!
ﺩﯾﮕــﻪ ﺍﺯ ﺧـــــــــﻮﻧﻪ ﺑﯿـــﺮﻭﻥ ﻧﻤﯿــﺮﯼ!
ﺯﻭﺩ ﻋﺼﺒـﺎﻧــﯽ ﻣﯿﺸــے!
ﻫـــﺮ ﮐﺴــے ﻣﯿــﺎﺩ ﺳﻤﺘــﺖ ﭘَﺴـِــﺶ ﻣﯿﺰﻧـــے
ﺣﺘــــﯽ ﺁﺩﻣـــﺶ !
ﺍﺯ ﺟــﺎﻫـــﺎﯼ ﺷـــﻠﻮﻍ ﻓــﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑـــنــے!
ﺑـــﺎ ﺧــﻮﺩﺕ ﻟـَـﺞ ﻣﯿﮑﻨــے!
ﻭ ﺑـﻪ ﺍﻧـــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤـــﻮﻡ ﺍﻭﻥ ﻣﺪﺗـــے ﮐﻪ
ﺧــﻮﺩﺗـــﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘـــے ﻭ ﺗﻈﺎﻫــﺮ ﮐـــﺮﺩﯼ !!!
گـﺮﯾـﻪ ﻣﯿﮑﻨـــے .....✘❂↟:-(


پروفایلمم فعاله:)

مشرقـی عاآآشـــ♥ــق ;)


M-Ū-Ƨ-Ī-Ċjust zad bazi:)))))) I LOVE YOU


Ō-Ŧ-Ħ-Ē-Ṝ

ڪدموس اسمایلے

دريافت كد هدايت ب بالا

کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک