ஜ♥مورچه♥ஜ - اینمـــ برایــــ یکیـــ ک می دونمـــ ... <body>
OBLIVIATE;
Home
Profile
Credits
اینمـــ برایــــ یکیـــ ک می دونمـــ ...
جمعه 25 مرداد1392 | 12:34 بعد از ظهر | مشرقـی عاآآشـــ♥ــق(شڪـیبـــآس) ϟ

http://girl1379.blogfa.com

تنهایی یعنی:
بدونی که وقتی دستشویی هستی، کسی منتظر بیرون اومدنت نیس :|